SAĞLIK

İlçemizde sağlık hizmetleri, Toplum Sağlığı Merkezine bağlı (3)'ü merkezde olmak üzere (4) Aile Sağlığı Merkezi ve (1) Devlet Hastanesi bünyesinde yürütülmektedir.

Kurumun Adı

: DEVREKANİ DEVLET HASTANESİ

Kurum Amiri

: DR.NİLAY BAYRAM ALTUNAY

Telefonu

: 0 366 638 10 09

Fax

: 0366 638 31 59

E-Posta

: devrekanidhs8@sağlik.gov.tr

Adres

: Ahiçelebi Mahallesi Şehit Nihat Çendik Cad. No:16 Devrekani

Çalışan Personel Sayısı

Baştabip : 1 Hastane Müdür :1 Doktor: 2 Hemşire : 19 ATT: 2 Ebe:3

Top.Sağ.Mem.:1 Röntgen Tek.: 3 Lab Teknisyeni: 2

Lab.Teknikeri:1 V.H.K.İ: 3 Memur: 1 Ayniyat Saymanı:1 Tıbbi Sekreter:2 Şoför: 2 Hizmetli:2 Taşeron V.H.K.İ: 4 Taşeron Temizlik İşçisi:8

Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerindeki görev 4 Aile Hekimi,ile 12 personel görev yapmaktadır.

Toplu Sağlığı Merkezine bağlı 12 Sağlık Evi mevcuttur. Bunlardan Çorbacı, Şeyhbali ve Karayazıcılar Köyleri haricinde kalan Sağlık Evi binalarının onarıma ihtiyacı olup Bozkocatepe ve Şeyhbali Köyü Sağlık Evleri hariç hiç birinde ebe bulunmamaktadır.

Hastane ile Toplum Sağlığı Merkezi için 3 Pratisyen Hekim, 2 Tıbbi Sekreter, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 2 Şoföre ihtiyaç vardır.