Proje Başvuru Duyurusu
 
 

        İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında, Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın, "Sivil Toplum Kurumlarının"  kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma  mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile başlattığı "Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı kapsamında 2017 yılı proje teklif çağrısı başlamış olup,

 

        Proje başvurularının 25 Eylül- 13 Ekim 2017 (Saat:17.00) tarihleri  arasında  https://sso.dernekler.gov.tr/ Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacağı, Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.

 

        Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar www.dernekler.gov.tr adresinde yer almaktadır.